Proč klademe důraz na čištění fasády před novým nátěrem

Každá fasáda vlivem působení meteoorologických, atmosférických i průmyslových podmínek v dané lokalitě podléhá postupné degradaci. Fasáda postupně ztrácí svůj ochranný potenciál, stává se méně odolnou vůči špíně, na jejím povrchu se začínají usazovat nejrůznější druhy biologických mikroorganismů ( plísně, řasy, lišejnky ...), které dále narušují její soudržnost. V případě, že se stavba nachází v prašném prostředí, a nemusí jít nutně o městskou aglomeraci, je povrch fasády vystaven postupnému usazování polétavého prachu a průmyslových zplodin do té míry, kdy čistící prostředky již nezabírají.

Takový stav fasády by měl být pro majitele stavby upozorněním, že fasáda již přestala splňovat svoji ochrannou i estetickou funkci a je nutno ji renovovat. Před zahájením nového nátěru fasády firma INEXSTAV doporučí a navrhne druh barvy, který vychází z převažujícího charakteru znečištění fasády a nejvíce splňuje požadavky na dlouhotrvající ochranu stavby. Novému nátěru předchází důkladná příprava spočívající v maximálním dočištění fasádního povrchu. To je velmi důležité zejména v případě výskytu plísní, řas, lišejníků a jiných mikrooganismů na fasádě, kdy zanedbání nebo nedokonalé odstranění těchto biologických nečistot se budoucnu může projevit tzv. odlupováním nového fasádního nátěru z nedočištěného podkladu. Řešení takového stavu je velmi nákladnou operací. Vzhledem k nebezpečí tzv. odlupování nového fasádního nátěru ošetřuje firma INEXSTAV očištěnou fasádu před realizací nového nátěru speciálním impregnačním prostředkem zajišťujícím likvidaci spor plísní.

Neméně důležitou operací předcházející novému nátěru je penetrace. Volba správné penetrace ovlivní celkový výsledek díla zejména z dlouhodobého hlediska. Firma INEXSTAV při volbě správného penetračního nátěru vychází ze svých zkušeností s renovacemi fasádních povrchů, zároveň z konzulací s výrobci protiplísňových a samočistících nátěrových hmot.

Budete-li mít zájem o bezplatnou konzultaci ke stávajícímu stavu a způsobu renovace fasády, pracovníci firmy INEXSTAV Vám rádi poskytnou důležité informace pro vaše rozhodování.

Napište nám

E-mailem odpovídáme do druhého dne.